Temat: Choroby paznokci: pałeczkowatość palców (palce Hipokratesa)
... części ciała, w tym paliczków. Zmiany chorobowe towarzyszą zazwyczaj takim chorobom jak: marskość wątroby, rak oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, nadczynność tarczycy, mukowiscydoza i innym poważnym i przewlekłym chorobom serca, bądź układu oddechowego....
Źródło: twojepaznokcie.fora.pl/a/a,672.htmlTemat: wynik tomografii klatki piersiowej, proszę o wytłumaczenie
Rozstrzenieoskrzeli (łac. bronchiectases) - odmiana przewlekłego zapalenia oskrzeli, w której zmianom zapalnym towarzyszą trwałe zmiany anatomiczne w postaci poszerzenia światła oskrzeli. Rozstrzenieoskrzeli w połowie przypadków zlokalizowane są obustronnie, zwykle u podstawy dolnych płatów płuc. -Wrodzona (np. w pierwotnej dyskinezie rzęsek, mukowiscydozie, zespołach niedoborów immunologicznych). -Nabyta (np. w przewlekłych nawracających zakażeniach oskrzelowo-płucnych, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, zwężeniu oskrzeli spowodowanym ciałem obcym albo guzem, gruźlicy płuc). --Objawy: Odpluwanie "pełnymi ustami", szczególnie rano i po zmianie pozycji ciała Kaszel z odpluwaniem, plwocina ma słodkawo- mdły zapach Opóźnienie w rozwoju (u dzieci). --Leczenie: Chemioterapia Drenaż ułożeniowy Resekcja chirurgiczna --Powikłania: Zaporowe zaburzenia wentylacji Krwawienia z płuc Nawracające zakażenia oskrzelowo- płucne Ropień płuca Infekcje grzybicze Przerzutowe ogniska bakteryjne Amyloidoza Niewydolność oddechowa Serce płucne
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=583


Temat: Jaskinia solna
Wskazania lStany zapalne gardła krtani, nosa, zatok (w tym przewlekłe nieżyty) l Przewlekłe stany zapalne oskrzeli i płuc l Pylica l Rozstrzenieoskrzeli l Astna oskrzelowa l Alergia różnego pochodzenia l...
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=3101


Temat: zmiana leczenia
... przewlekłe stany zapalne jelit), nadmierna utrata białka przez nerki (zespół nerczycowy), nadmierna utrata białka przez skórę (oparzenia, stany zapalne skóry z wysiękiem), nadmierna utrata biąłka przez płuca (rozstrzenieoskrzeli), przewlekłe krwawienie...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=448


Temat: prof. Stachura
-ziarnistości Crooke'a -jak wygląda niedobór alfa-1-antytrypsyny w wątrobie (kule szkliste PAS-dodatnie w hepatocytach) -rozstrzenieoskrzeli + Pseudomonas aeruginosa w mukowiscydozie -anaplazja
Źródło: medycyna3.fora.pl/a/a,878.html


Temat: albumina
... pokarmowy (enteropatia wysiękowa, stany zap. jelit), 2. nerki (zespół nerczycowy), 3. skórę (np. oparzenia, stany zapalne skóry z wysiękiem) oraz 4. płuca (rozstrzenieoskrzelowe) lub spowodowana: 5. przewlekłym krwawieniem z różnych...
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=9381


Temat: Mukowiscydoza
Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, łac. mucoviscidosis, ang. cystic fibrosis, CF, mucoviscoidosis, mucoviscidosis) – wrodzona, genetycznie uwarunkowana choroba ogólnoustrojowa o różnorodnej ekspresji klinicznej. W klasycznej (pełnoobjawowej) postaci objawia się skłonnością do zapalenia oskrzeli i płuc, niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki, niepłodnością oraz podwyższonym stężeniem chlorków w pocie. Mukowiscydoza jest jedną z najczęstszych chorób genetycznych u ludzi (średnio 1 na 2 500 żywych urodzeń). Dziedziczona jest w ... (tzw. "słony pot"). U ponad 90% chorych występują objawy ze strony układu oddechowego, takie jak: * przewlekły i napadowy kaszel, * nawracające i przewlekłe zapalenia płuc, * zapalenie oskrzelików, * obturacyjne zapalenia oskrzeli, * krwioplucie, * przewlekłe zakażenie Pseudomonas aeruginosa i (lub) Staphylococcus aureus, * zmiany w płucach widoczne w rtg: nawracająca niedodma, rozdęcie i rozstrzenieoskrzeli, * polipy nosa, * przewlekłe...
Źródło: puszka.fora.pl/a/a,2233.html


Temat: II kolo
a)uszkodzenie włókien elastycznych śródmiąższu płucno* b)rozstrzenieoskrzeli c)zaburzenia ruchomości oskrzeli d)wszystkie wymienione 6.Zespół nefrytyczny: I. Jest klinicznym odzwierciedleniem uszkodzenia kłębuszków II. Cechuje się nadciśnieniem tęt, obrzękami i oligurią III. W odróżnieniu...
Źródło: lekarski2006.fora.pl/a/a,385.html


Temat: List: Mukowiscydoza - Elżebieta
okres życia do 25-30 lat. Chorzy cierpią na niewydolność oddechową, nawracające zapalenia oskrzeli, rozstrzenieoskrzeli, przewlekłe biegunki, zespoły złego wchłaniania, wtórną cukrzycę. Leczenie tradycyjne jest nieskuteczne. W przypadku stosowania żywienia optymalnego, ... do poprawy wentylacji płuc przez usunięcie nadmiaru zalegającego śluzu. Dokonało się to dzięki prądom selektywnych. Syn więcej kaszlał, ponieważ rozszerzyły się nagle struktury anatomiczne płuc i doszło do ewolucji śluzu. Taki...
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=8588


Temat: Niedomoga tkanki łącznej w płucach
ze strony układu oddechowego mogą być pierwszymi objawami układowej choroby tkanki łącznej, wyprzedzając inne nawet o kilka lat. Zatem chorych z częstymi dolegliwościami i zmianami śródmiąższowymi płuc należy diagnozować w kierunku układowej choroby tkanki łącznej. Najczęstszą przyczyną zmian śródmiąższowych w układowych chorobach tkanki łącznej jest śródmiąższowe włóknienie płuc (często rozwija się niewydolność oddechowa). Radiogramy płuc nie wykazują zmian lub tylko cechy rozdęcia tkanki płucnej. Dopiero badania czynnościowe płuc mogą wykazać zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego, ze zmniejszeniem całkowitej pojemności płuc, pojemności życiowej i natężonej pojemności życiowej oraz obniżeniem zdolności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla. ... zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej. Wskazane jest także wykonanie HRCT , które często pozwala na wykrycie zmian. Oprócz tego pomocne są też badania czynnościowe płuc, łącznie z badaniem wysiłkowym, jak test marszu. ... penicylamina czy inne mogą powodować zmiany śródmiąższowe płuc, a leki immunosupresyjne prowadzić do zakażeń oportunistycznych, jak pneumocystodoza. Często wystepuje przewlekłe zapalenie oskrzeli. Dominuje wówczas suchy kaszel lub z odkrztuszaniem, świsty. U części chorych występują też rozstrzenieoskrzeli różnej wielkości, widoczne dobrze w HRCT. Badania czynnościowe wykazują zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego. Częstym powikłaniem jest zapalenie opłucnej (suche lub wysiękowe). Spotyka się włóknienie górnych płatów. W płatach dolnych są to zwykle rozstrzenie cylindryczne. Chorzy skarżą się wtedy często na kaszel z odkrztuszaniem, mają nawracające zakażenia, powikłaniem bywa odma opłucnowa oraz krwioplucia. Leczenie chorych ze zmianami śródmiąższowymi zależy od typu tych zmian. Gwałtownie przebiegające powikłania, jak krwawienie pęcherzykowe, ostre zapalenie płuc, rozlane uszkodzenie pęcherzyków płucnych, gwałtownie przebiegające organizujące się zapalenie płuc, wymagają intensywnego leczenia.
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1578


Temat: Niedrobnokomórkowy, płaskonabłonkowy rak płuc początek walki
histopato (opis mogę uzupełnic jutro) Spirometria: umiarkowanie ciężka obturacja płuc W klasyfikacji TNM zakwalifikowano go jako T2N0M0 Diagnostyka ta przeprowadzona była w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ... Na innym forum na moja prośbe o polecenie dobrego onkologa specjalizującego się w raku płuc w okolicy woj. warmińsko – mazurskiego podała mi Pani (in_situ – Nowotwory damy rade) namiary na...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=152


Temat: Astma oskrzelowa - vademecum.
zapalenia oskrzeli Przyczyny świstu wydechowego (niezależnie od wieku): * astma oskrzelowa * infekcje wirusowe (26) * rozstrzenieoskrzeli * zespół aspiracyjny * mukowiscydoza * zespół nieruchomych rzęsek * niedobory odpornościowe * ... * z cechami atopii * z obciążającym wywiadem rodzinnym Dlatego, zanim postawimy rozpoznanie astmy oskrzelowej należy przeprowadzić szczegółowe badania diagnostyczne, aby wykluczyć inne przyczyny świstu wydechowego (tab. 1). Tabela 1. Diagnostyka świstu wydechowego * rtg klatki piersiowej * tomografia płuc * pH-metria i rtg przełyku * odczyn tuberkulinowy * chlorki w pocie * badania immunologiczne * badania bakteriologiczne * badanie laryngologiczne * badanie czynności płuc * bronchoskopia/BAL * badanie ruchomości rzęsek * badania naczyniowe * poziom a-1-antytrypsyny * test prowokacyjny i/lub ocena odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela * EKG Istnieje silna zależność pomiędzy ... rozpoznać astmę oskrzelową u małych dzieci? Nie ma żadnego prostego sposobu identyfikacji czynników ryzyka rozwoju astmy. Takim czynnikiem nie jest wheezing, podwyższony całkowity poziom IgE, podwyższony poziom ECP ani obecność swoistych IgE. Nie można również oczekiwać zbyt wiele po badaniach genetycznych. Trudności z rozpoznaniem astmy oskrzelowej wczesno-dziecięcej * niemożność przeprowadzenia oceny drożności dróg oddechowych * duża zmienność objawów (znacznie szybciej dochodzi u małych dzieci do rozdęcia płuc i niewydolności oddechowej) * około 2/3 dzieci ma tylko jeden z objawów astmy oskrzelowej (wheezing, kaszel, skrócony oddech lub objawy powysiłkowe). Puolijoki H. i wsp. obserwowali 150 dzieci z kaszlem przewlekłym, trwającym ponad 2 miesiące. Po roku obserwacji około 34% rozwinęło objawy astmy oskrzelowej (27) * im młodsze dziecko, tym częściej przyczyna kaszlu czy świstu wydechowego jest inna niż astma oskrzelowa. * panuje przekonanie, że większość małych dzieci z astmy oskrzelowej wyrasta. Pomimo błędów metodologicznych określono, że u 30 do 50% dzieci astma zanika w okresie dojrzewania. Czasami pojawia się ponownie w wieku dojrzałym. U większości pacjentów nawet, gdy objawy astmy ustąpią, to utrzymują się zaburzenia czynnościowe układu oddechowego lub BHR (17). Wydaje się, że podejrzenie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej możne istnieć w sytuacjach przedstawionych w tabeli 2. Tabela 2. Podejrzenie astmy oskrzelowej wczesnodziecięcej * zapalenie oskrzelików w wywiadzie * kaszel nocny, powysiłkowy * napadowy skurcz oskrzeli bez cech infekcji * napadowy skurcz oskrzeli po wysiłku, przy zmianie pogody * ustąpienie kaszlu lub skurczu oskrzeli po lekach rozszerzających oskrzela * sezonowy charakter zaostrzeń * obciążający wywiad rodzinny (astma oskrzelowa u matki dziecka) ... kryteria małe, to ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej jest duże. Tabela 3. Algorytm oceny ryzyka rozwoju astmy (wg Martinez F.D.) (10) więcej na stronie http://www.alergen.info.pl/calosc.htm
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=21427


Temat: rak nerki + rak płuc -ciąg dalszy
- ostre zapalenie oskrzeli - zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli - astma - rozstrzenieoskrzeli - zwłóknienie torbielowatelPieniasta z pasemkami krwi: -obrzęk płuc źródło TUTAJ Ostre zapalenie oskrzeli Choroba powstająca często w związku z ostrym stanem zapalnym górnych dróg oddechowych jako skutek zakażenia zazwyczaj wirusami grypy i paragrypy, a wtórnie bakteriami (dwoinka zapalenia płuc, paciorkowce, gronkowce), czy obniżenia ogólnej odporności lub zetknięcia się z różnymi drażniącymi gazami. Zapalenie oskrzeli występuje często wiosna i zimą, gdyż przeziębienia występujące szczególnie często w tym okresie, bardzo usposabiają do powstania choroby. Objawy: wysoka gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, kaszel, ... starszych istnieje duże niebezpieczeństwo przejścia zakażenia na oskrzeliki i tkankę płucną, z wytworzeniem odoskrzelowego zapalenia płuc. Leczenie: leżenie w łóżku, leki przeciwkaszlowe i upłynniajace wydzielinę oskrzelową, środki napotne i przeciwgorączkowe. W razie potrzeby sulfonamidy lub antybiotyki. Zapalenie płuc może wystąpić w przebiegu chorób zakaźnych tj.: odra, krztusiec, dur brzuszny. Przewlekłe zapalenie oskrzeli Przyczyną choroby są wielokrotnie powtarzające się zakażenia różnymi drobnoustrojami przy równoczesnej małej odporności błony śluzowej oskrzeli, np.: w wyniku upośledzenia krążenia krwi, zrostów i pozapalnych zwłóknień płuc, przewlekłego drażnienia dymem tytoniowym lub pyłami pochodzenia przemysłowego. Objawy: przewlekle utrzymujący się kaszel z ... oskrzeli). U części chorych po kilku latach trwania zapalenia rozwija się rozedma płuc. Leczenie: unikanie przeziębień i przebywania w atmosferze zapylonej, zakaz palenia tytoniu. Środki wykrztuśne (syropy), sulfonamidy, antybiotyki. Rozstrzenieoskrzeli Wrzecionowate, walcowate lub workowate rozszerzenia oskrzeli, wrodzone (rzadko np. w przebiegu mukowiscydozy) lub nabyte, prawie zawsze przewlekle zakażone. Rozstrzeń oskrzeli nabyta występuje w następstwie przewlekłych stanów zapalnych w oskrzelach, płucach lub opłucnej. Rozstrzeń płuca wrodzona nosi także nazwę torbielowatości płuc. Objawy: przewlekłe pokasływanie i napady kaszlu, zwłaszcza przy zmianach pozycji ciała. Chory wykrztusza duże ilości cuchnącej plwociny, nawet do 300 ml na...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  ROZTRZENIE OSKRZELI
Patrzę w lustro... I co widzę? -Dziewczynę z marzeniami, które ...