Temat: Pijani za kierownicą.
... wspólnocie majątkowej małżonek odpowiada finansowo na równi ze sprawcą. Przy rozdzielności może dochodzić swych prawa dot. odszkodowania przed sądem. Mozliwą wersją jest wycena samochodu i obciążenie sprawcy kwotą stanowiącą jego udział...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=27162Temat: Lekarz powinien zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej
Lekarz lub inna osoba wykonująca prywatną praktykę przed jej rozpoczęciem powinna zawrzeć z małżonkiem umowę o rozdzielnościmajątkowej. W znacznym zakresie ułatwi to bowiem formalności i rozliczenia.Powrót do artykułu: Lekarz powinien zawrzeć umowę o rozdzielnościmajątkowej
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=29373


Temat: Podział majątku ułatwia odzyskanie długów
Rozdzielnościmajątkowejmałżonków może domagać się wierzyciel męża lub żony. Po orzeczeniu jej przez sąd i po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków będzie mógł łatwiej wyegzekwować swoje roszczenie.Powrót do artykułu: Podział majątku ułatwia odzyskanie długów
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=31317


Temat: Tutaj się witamy
Dzień doberek! Od jakiegoś czasu zaczęłam przeglądać stronę klubową i forum, no i stwierdziłam, że wypada być miłą i się przywitać. Tak się składa, że nie mamy z Malico rozdzielnościmajątkowej ... (w przeciwieństwie do mojego bardzo zapracowanego małżonka, który nawet dla mnie nie ma zbyt wiele czasu... ) No i postaramy się znaleźć trochę czasu na zrobienie sesji zdjęciowej, żeby się madzią...
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=2792


Temat: Innenschuldverhältnis
" />"Wewnętrzny stosunek pomiędzy dłużnikami solidarnymi" cos takiego mniej wiecej znalazlam, pierwsze zdanie bylo z wyroku rozwodowego, a jak google.pl pokazalo, cos takiego jest rowniez w prawie polskim.. jak malzonek narozrabia i narobi dlugow lub nie zaplaci podatku, to odpowiadac bedzie wspolmalzonek... o ile nie maja rozdzielnoscimajatkowej... w kazdym razie tak to zrozumialam...
Źródło: forum.dep.pl/viewtopic.php?t=12621


Temat: Lohnsteuerklasse
" />Chodzi tu o model opodatkowania małżonków, stosowany w przypadku znacznej dysproporcji w dochodach. Klasa podatkowa V ‟piętnuje” wtedy małżonka gorzej zarabiającego. Nie wiem, czy polskie prawo podatkowe zna taką konstrukcję i czy w realiach niemieckich podanie samego hasła ‟Lohnsteuerklasse V” automatycznie wyjaśnia sprawę i dlatego starałbym się to jakoś opisać. Umowa małżeńska to w moim rozumieniu pojęcie bardziej ogólne, zaś rozdzielnośćmajątkowa to jeden z aspektów tejże umowy.
Źródło: forum.dep.pl/viewtopic.php?t=15749


Temat: ROZWODY
Co myślicie o umowie trktującej o prowadzeniu spraw w zakresie majątku odrębnego małżonka? nie polecam, w końcu zarząd majątkiem nawet w rozumieniu osławionego ar. 87 kc odnosi się, jak sama nazwa wskazuje do majątku, a nie do sfery osobistej - patrz płaszczyzna emocjonalna, moralna...Gdyby rozwód sprowadzał się jedynie do rozdzielnościmajątkowej, czy podziału majątku taka forma reprezentacji mogłaby przejść, ale oczywiście tak...
Źródło: gorecka.waw.pl/forum30/viewtopic.php?t=270


Temat: rozbite auto zony sprzed ślubu
Jeżeli nie macie rozdzielnoscimajątkowej, to nawet jak samochód stanowił jej majątek odrębny a do szkody doszło w trakcie trwania małżeństwa, to moim zdaniem żona nie bardzo może domagać się od Ciebie jakiegoś odszkdoowania, no chyba że szkodę wyrządziłeś np. umyślnie... do czasu ustania wspólnosci majatkowej. Moim zdaniem raty kredytu były płacone w trakcie mażeństwa a więć następowały nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, tym samym w razie żądania odszkodowania, mógłbyś od żony domagać się zwrotu poczynionych nakładów na jej samochód, w wysokosci wpłaconych rat w trakcie małżeństwa (wynagrodzenie stanowi majątek wspólny małżonków).
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=253


Temat: Intercyza
Można podpisać intercyzę w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku zawarcia umowy o rozdzielnościmajątkowej już w trakcie trwania małżeństwa, rozdzielność zajmuje miejsce ustawowej wspólności majątkowej - małżonek zachowuje więc te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności.
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=26


Temat: zniesienie wspólności najmu lub wypowiedzenie najmu
Dziękuję za odpowiedź. Jak do tej interpretacji mają się poniższe przepisy. Urząd twierdzi, że tylko sąd może małżonka pozbawić prawa współnajmu. Mnie się wydaje, że powinno być dobrowolne zrzeczenie się tego prawa, ale jak obalić urzędową interpretację? Oparta jest zapewne na poniższych przepisach: k.c. Art. 6801. § 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielnośćmajątkowa, do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. § 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu. K.r.i o. Art. 281. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=178


Temat: Nieprawdziwe oświadczenia majatkowe
powinien zawierać w swojej treści sformułowanie "współwlasność małżeńska" czy też "współwłasność na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej"
Źródło: forum.staszow.com/viewtopic.php?t=6286


Temat: Pytanko o darowizne
A więc tak Hypnos... co innego kwestia darowizny, którą musisz zgłosić w Urzędzie Skarbowym - a w zasadzie ty i dziadek, a co innego kwestia rejestracji. Małzonkowie tez moga a nie muszą rejestrować na obojga pojazdów zakupionych i to niezaleznie od ich statusu majatkowego (rozdzielność, wspólnota majatkowa). Ważne jest to, abys najpierw nabył i stosownym pismem - umową darowizny dziadek przepisał na...
Źródło: wolnesiemianowice.pl/hydepark/viewtopic.php?t=324


Temat: rozdzielność majątkowa a ARiMR
To co pisze Baczkin to oczywiście prawda. Było na to pismo chyba w 2006 przy okazji wyjścia "afery" z dwoma numerami w przypadku współmałżonków. Dlatego numer jest "zawieszany" a nie anulowany, aby umożliwić dokończenie zaciągniętych zobowiązań przez małżonka z zawieszonym nr. Co do dowodów o rozdzielnościmajątkowej wg stanowiska prawników ARiMR sam dokument intercyzy nie jest wystarczającym dowodem. Należy wskazać, że nie ... przy dysponując dokumentem poświadczającym rozdzielnośćmajątkową trzeba jeszcze coś udowadniać to raczej pytanie do prawnika, ewentualni można rzucić na jakimś forum prawniczym.
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=314


Temat: rozdzielność majątkowa a ARiMR
A jednak Sądy uznają, że nawet pomimo ustanowienia rozdzielnościmajątkowejmałżonkowie mogą posiadać tylko jeden nr.Więc musicie jeden zawiesić. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4290CB4D6F lub http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A8CC298A61. Żadnych nieprzyjemności nie będziesz miała. Jeśli miałaś zobowiązania ONW...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=314


Temat: intercyzy
" />Intercyza może okazać się przydatna, np. gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą; poza tym zauważcie, że to nie koniecznie opcja „wspólne wszystko lub nic” - kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że: Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielnośćmajątkową lub rozdzielnośćmajątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana.
Źródło: alk1b40.nastolatek.pl/forum/viewtopic.php?t=19366


Temat: bezrobotna
" />Odliczenie kwoty wolnej wynika ze sposobu obliczania podatku przy wspólnym rozliczeniu małżonków. W programie PITy2009 wystarczy wybrać sposób rozliczenia dla małżonków a podatek zostanie obliczony w taki sposób, że kwota wolna zostanie uwzględniona. Jedynymi warunkami, które należy spełnić aby małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie są: - małżeństwo trwa cały rok 2009 - nie ma ustalonej rozdzielnościmajątkowej - żaden z małżonków...
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=758


Temat: wykup mieszkania
" />Jeżeli lokatorskie prawo do mieszkania należy również do współmałżonka, który jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej, wniosek o wykup musi być podpisany przez obydwoje małżonków. Spółdzielnia może zastrzec, że nawet jeżeli małżonek nie jest jej członkiem, to na wniosku musi on i tak wyrazić zgodę na wykup. Jeżeli jesteś tylko Ty członkiem i /nabyłeś to mieszkanie jako kawaler/ zrób rozdzielnośćmajątkową, lub przeprowadź...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=43090


Temat: Spadek po Ojcu
... bank może mi utrudniać dostęp do tego konta? Dodam tylko, że nikt nie był, oprócz niego samego, do korzystania z tego konta. Dodatkowo dodam, że miał rozdzielnośćmajątkową z małżonką (moją...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=42284


Temat: Kasa mieszkaniowa - rozdzielność majątkowa a limit odliczeń
" />Wraz z narzeczoną posiadamy otworzone osobne rachunki w kasie mieszkaniowej. Oszczędzanie kończymy za kilka lat. Czy wchodząc w związek małżeński i ustanawiając rozdzielnośćmajątkową mamy nadal możliwość korzystania odrębnie z limitów na odliczenia w ramach oszczędzania w kasie mieszkaniowej, czy też po zawarciu związku małżeńskiego, mimo rozdzielnościmajątkowej limit na oszczędzanie w kasie mamy wspólny??
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=1289


Temat: rozdzielnośc majątkowa małżonków
" />Bardzo proszę o odpowiedż na pytanie: Gdzie załatwia się rozdzielnośćmajątkowąmałżonków /staż małżeński przeszło 30 lat/? Jakie dokumenty do tego są potrzebne i czy małżonek bierze w tym udział?...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5022


Temat: Dluznik..
... nie bylo miedzy nimi rozdzielnoscimajatkowej, po rozwodzie ( odbyl sie gdy eks malzonek siedzial w wiezieniu ) wszystkie zosbowiazania finansowe jej meza spadly na nia. Sytuacja byla beznadziejna, tzn On...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=35744


Temat: Mieszkanie w spadku
orzeczenie tej pierwszej zawsze wywołuje skutki w sferze majątkowejmałżonków.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=26168


Temat: Mieszkanie w spadku
"komornik ma na tę sprawę inny pogląd konieczne jest nie tylko separacja ale własnie rozdzielnoscmajatkowa" Być może ilu komorników, tyle poglądów. Prawo rodzinne daje nam jednoznaczną odpowiedź - orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkamirozdzielnościmajątkowej. Rzeczy nabyte po orzeczeniu separacji wchodzą do majątku tego małżonka, który rzeczy nabył i choćby przyszło tysiąc komorników, to raczej nic nie wymyślą. Też jestem...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=26168


Temat: Czy żona może wymeldować męża z jej mieszkania?
Małżonkowie mają rozdzielnośćmajątkową od początku, a to mieszkanie było wcześniej jej służbowym, które zakład pracy sprzedał tylko jej - jako pracownikowi. W chwili kupna była już mężatką, więc zameldowała męża...
Źródło: ogniowy.nethit.pl/viewtopic.php?t=42


Temat: Odmowa przyjęcia karty płatniczej - co na to prawo?
... rodzajowe na poslugiwanie sie tylko ta karta w dowolny sposob np. Tu jednak rozdzielnosci nie ma. Podsumowujac nie popelniasz czynu karalnego uzywajac karty zony a jednoczesnie sprzedawca ma prawo odmowic tak...
Źródło: hi-fi.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=5876


Temat: zniesienie wspólności najmu lub wypowiedzenie najmu przez je
... że mamy wspólność majątkową (ustawową) małżeńską i nie chcemy rozdzielnościmajątkowej (chyba 800 zł kosztów sądowych). Poza tym zależy nam na czasie...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=177


Temat: Mieszkanie spółdzielcze
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej, który został wniesiony w trakcie małżeństwa, stanowi majątek wspólny małżonków, chyba że został wniesiony z majątku odrębnego jednego z małżonków Powstanie rozdzielnościmajątkowej, jak również orzeczenie rozwodu, powoduje powstanie rozdzielnościmajątkowej, jednak aby dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego lub umowny podział tego majątku. Twojej matce przysługuje prawo do ½ części majątku jaki powstał w trakcie Państwa małżeństwa, w tym także ½ wkładu mieszkaniowego. W tym przypadku Każdy z małzonków może domagać się zrewaloryzowanego wkładu, bo tak samo wartość nieruchomości podlega waloryzacji. Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Zatem żądając podziału majątku wspólnego przez sąd, można wnosić o odpowiednie ustalenie udziału w majątku, powołując się na ważne powody. Może żądać zatem przyznania...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=126


Temat: Pit 11 i działalnośc gospodarcza
" />dodam jeszcze iż musicie być małżonkami cały 2009 r i nie ma rozdzielnościmajątkowej
Źródło: pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?t=361


Temat: Czy za 2004r. mogę się rozliczyć z mężęm?
" />ale tylko w przypadku gdy nie macie rozdzielnościmajątkowej oraz żaden z małżonków nie rozlicza się na PIT 28 (ryczałt)
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=22393


Temat: Zebranie mieszkańców "Lata"
" />Z tego, co się orientuję, to wystarczy jeden z małżonków (o ile nie ma rozdzielnościmajątkowej)
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=5621


Temat: Egazekucja z nieruchomości - w pytaniach
przed wszczęciem egzekucji zajrzał bądź wystąpił o wyciąg z księgi wieczystej. W chwili wszczęcia egzekucji z nieruchomości zawiadamiasz uczestników postępowania. Współmałżonek też jest uczestnikiem postępowania. Jeżeli jest inny stan prawny np. rozdzielność,  zniesienie ustawowej współwłasności itp. - to po pierwsze ma takie prawo wystąpić o wyłączenie a po drugie ważnym jest wiara ksiąg wieczystych. Sprzedano w moim US kilka nieruchomości z tytułem ... wieczysta obejmuje podatnika i współmałżonka. Jak to zrobić? - szkoły są różne. Ale radziłabym nie wystawiać tytułów do wpisu hipoteki jako solidarna odpowiedzialność. Mogę podpowiedzieć, że u nas robimy to w ... 26  ordynacji podatkowej z mocy prawa za zobowiązania określone w sentencji odpowiada  małżonek podatnika Nazwisko i Imie, Na podstawie takiej decyzji wierzyciel nie powinien mieć problemu z egzekucją oraz wpisaniem hipoteki....
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=191


Temat: Spolka cywilna
DOBRZE ,to sa przeciez naszeeeee wspolne pieniadze )) NO WIEC kazdy z tych panow poniewaz bardzo kocha swa zone i dodtkowo boi sie tesciow nawet nie pomysli o zalozeniu ROZDZIELNOSCI MAJTKOWEJ ... 1 + 2 i do tego sa we wspolnocie z zonami to to jest majatek jakby ich wspolny no to go oddajcie ) OSOBISCIE SPOTKALEM SIE Z TAK BANDYCKIM PODEJSCIEM US ... są też dobre dla rodzin (małżonków). Na dłuższą metę jest to jednak twór ułomny i zbyt ryzykowny. i tu sie z toba Lucek wlasnie zgadzam a przede wszystkim z ostatnim stwierdzeniem...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1853


Temat: Siostra w tarapatach, potrzębuję porady prawnej
Witam mój mąż ma kancelarie prawną, myślę że w tym momencie moge sama Panu odpowiedziec bo znam takich przypadków niestety wiele. Jeśli siostra nie ustanowiła rozdzielczości majątkowej, to wszystko co zostało do tej pory zgromadzone z dóbr materialnych jest ich wspólna własnością, nawet jesli siostra to otrzymała od rodziny. Gdyby prezenty , były przekazywane dla siostry do odrębnego majatku, to znaczy , ... małżonek może robić problemy. Jeśli chodzi o kredyty zaciągniete w trakcie trwania małżeństwa jesli nie ma rozdzielnościmajątkowej to niestety siostra ponosi odpowiedzialność za ich spłatę. Teraz jak najszybciej powinna taką rozdzielność ustanowić (iść do norariusza zapłacić parę złotych)żeby nie musiała odpowiadać za długi łajdaka, bo do rozwodu może jej jeszcze narobić problemów. ps. Teraz tak od serca niech siostra zgłosi się...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=27265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  rozdzielność majątków małżonków
Patrzę w lustro... I co widzę? -Dziewczynę z marzeniami, które ...